План конспект 11 клас ВАЛЕР'ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ. ЖИТТЄВИЙ і ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-03-2013, 09:21

ВАЛЕР'ЯН ПІДМОГИЛЬНИЙ.

ЖИТТЄВИЙ і ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПИСЬМЕННИКА

Мета: ознайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Валер'яна Підмогильного активного творця укра­їнської літератури XX ст., автора інтелектуально- психологічної прози, перекладача; виховувати іде­али добра й справедливості.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: мультимедійний додаток «Життєвий і творчий шлях письменника», портрет В.Підмогильного, епіграф.


Дар правдивого спостереження життя, уміння заражати читача настроями, тримати його увагу напруженою протягом усього оповідання становлять невід'ємну

властивість творчості В. Підмогильного.

Юрій Клен

ПЕРЕБІГУРОКУ і. Організаційний момент

II.Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети уроку

III.    Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Вступне слово

У «Розповідях про неспокій» Ю. Смолич залишив нам чи не єдиний ґрунтовний спогад про цього письменника, якого добре знав особисто: «Коли б хтось із читачів оцих моїх літературних спогадів та запитав мене, кого з молодих українських письмен­ників двадцятих тридцятих років я вважаю найбільш інтелек­туально заглибленим, душевно тонким або, по-простому кажучи, найбільш інтелігентним, то я б ні на хвилину не задумався й від­казав: Валер'яна Підмогильного».

У центрі творів письменника людина з її універсальними проблемами. Його прозова спадщина гармонійно вписується в український модерн 20-х років XX ст., оскільки в ній акценто­вана увага на людській особистості, осягненні природи людського характеру через призму різних життєвих обставин, спробі зану­ритися в найпотаємніші порухи людської свідомості й підсвідо­мості. Саме творчість В. Підмогильного засвідчила спроможність української літератури ввійти в загальноєвропейський контекст і стати цікавою для світової громадськості.

2. Повідомлення учнів про життєвий

і творчий шлях Валер'яна Підмогильного

Повідомлення І

Народився Валер'ян Петрович Підмогильний 2.02.1901 р. в с. Чаплі на Дніпропетровщині в селянській родині. Хлопчик рано залишився без батька. Матір'ю Валер'яна була неосвічена селянка. Після церковнопарафіяльної школи він зміг закінчити лише реальне училище.

Того ж року вступив на математичний факультет Катерино­славського університету, згодом перейшов до правничого факуль­тету. Він особливо захоплювався історією, і це захоплення пояс­нював знайомством з Д. Яворницьким. В. Підмогильний любив розмовляти з ним, бував у музеї, допомагав ученому.

Багато часу приділяв самоосвіті, вивчав іноземні мови, друзі називали його «університетом на дому». Уже в 17 ро­ків Підмогильний заявив себе цілком зрілим письменником. У 1919 році в катеринославському журналі «Січ» у № 1, 2 з'яв­ляються оповідання «Гайдамака», «Старець», «Баня». А в 1920 р. виходить перша збірка його оповідань «Твори, том І». «Ота тоненька книжечка, пише В. Шевчук, у сірій обкладинці й друкована на поганому папері може по праву вважатися од­нією з найцікавіших книжок... Тут наявна свіжість письма, небуденність ситуацій, а слово дихає енергією і своєрідним «аро­матом» дебют, кажемо, був багатообіцяючий».

Через матеріальну скруту юнак мусив кинути науку й шукати вчительського хліба спершу в Катеринославі й Павлограді, а потім у Ворзелі під Києвом.

Поетична хвилина

«Покинув Січеслав і степові Чаплі...

Вчителював у Ворзелі, між сосен,

Де дух живиць, де довготілі оси,

Яскріння сот у щільному теплі...

Мистецький Київ. Зшитки на столі.

Видань французьких золотаві стоси.

Переклади. Тупих проноз погрози.

Болючий слід на білому крилі.

Потік буття. Небес тривожних синька.

У братнім колі — Плужник і Косинка.

Лексичний лет складання словників.

І враз недоля. Холод Соловків,

Де мучилась людська душа велика,

Хоч горний Дух надіями горів.

Повідомлення II

Як напише пізніше Тамара Мороз-Стрілець, дружина пись­менника Григорія Косинки, репресованого у 1934 p., Валер'ян Підмогильний «не раз жалкував, що залишив цю професію. Він із запалом розповідав про свою роботу, згадував учнів...».

Там, у Ворзелі, він зустріне й свою долю: донька місцевого священика Катерина Червінська стане його дружиною і другом упродовж тих тринадцяти років, які їм відпущено бути разом, і тоді, коли чорна біда впаде на сім'ю, летітимуть її тужні листи-сповіді до соловецьких мурів...

Через два роки В. Підмогильний поновлюється в університеті, але й тоді здобути вищу освіту йому не вдалося мабуть, з тих самих причин.

У Києві письменник працює в книжковій палаті, учителює, згодом він співробітник видавництва «Книгоспілка», далі пере­ходить на літературну роботу. Недарма проблема хліба є темою цілої низки творів В. Підмогильного, бо автор на собі зазнав матеріальні труднощі, через які не зміг здобуту освіту. Саме так «Проблема хліба» автор назве й свою найкращу збірку оповідань.

Повідомлення III

Уже перша книжка письменника «Твори, том І», що вийшла в Катеринославі у 1920 p., викликала зацікавлення, примусила заговорити про себе: актуальна й на сьогодні рецензія «Поет чарів ночі» С. Єфремова (учителя В. Підмогильного), яка дає ключ до розуміння мінорного сприйняття життя молодим автором: В. Підмогильний бачить дійсність такою, якою вона є насправді, він не хоче її прикрашати, але разом з тим і не стає байдужим спостерігачем, а вбирає все у свою душу.

С. Єфремов (він виступив під псевдонімом В. Юноша) звертає увагу на оригінальність молодого письменника вона бачиться йому в тому, що Підмогильний обрав нетипову позицію бути «на варті страждання», а не радості людської.

Ця особливість нового таланту, поверненого до людини та її болю, трагедій та внутрішніх борсань, те, що С. Єфремов назвав «чари ночі», вабила до себе й інших дослідників та читачів. «Чому, скажімо, роздумує Р. Мовчан, теж селя­нин, учень реального училища Юрій Яновський, ровесник Ва­лер'яна Підмогильного, зустрів жовтневу революцію «широко відкритими», захопленими очима... І чому юного Валер'яна в пору революційних бур цікавить душа людини одинокої, малої, безпо­радної, яка в собі, а не в розтривоженому, переплутаному світі шукає розгадок на вічні, «важкі питання» буття?».

Повідомлення IV

Ім'я В. Підмогильного згодом з'являється на сторінках збір­ників «Вир революції», «Жовтень» (1921), а через рік виходить у Харкові його повість «Остап Шаптала» в журналі «Шляхи Мис­тецтва», яку через рік харківське видавництво «Всеукрлітком» випустить окремою книжкою. У 1923 р. на сторінках журналу «Нова громада» з'являється оповідання «Син» один із найбільш вражаючих в українській літературі творів про голод. Йому суди­лася особлива популярність: ще за життя письменника оповідання перевидавалося кілька разів. У 1923 р.В. Підмогильний видав його окремою книжкою, яка має лише сорок сторінок, чому, зви­чайно, причиною аж ніяк не творчий застій. Навпаки: він пра­цює багато й плідно. Але, як згодом зізнається він сам, «умова для друку вдома склалися для мене несприятливо», «офіційні літературні кола виявили до мене надто неприхильне відношення, щоб я міг гадати про видання чогось з своїх творів за їхньою допомогою». Того-таки 1923 р. він береться разом з іншим укра­їнським письменником Гео Шкурупієм за переклад статті Льва Троцького «Пролетарська культура й пролетарське мистецтво» для газети «Більшовик».

Друга збірка оповідань «Військовий літун» (1924) В. Під­могильного з'являється в Києві. Пізніше ця збірочка буде допов­нена новими творами й вийде під назвою «Проблема хліба». У 1926 р. окремим виданням побачив світ твір «Третя революція». Цією повістю, як слушно відзначає В. Мельник, письменник «художньо заповнює ту сторінку національної історії, до якої не вельми охоче зверталися в ту пору... не кажучи про наступні часи. Бо то складні стосунки українського села з містом внаслідок недалекоглядної політики наших перших урядів у аграрному питанні». Мова йде про трагедію селянства, зумовлену пришвид­шеним переведенням до колективного господарювання на землі, коли на переважній більшості поміщицьких земель утворювались комуни й радгоспи. Селяни, які жили мрією про землю, похит­нулися в довірі до нової влади, виступили проти неї. Це явище учасники самих подій назвали «третьою революцією». Свого часу повість В. Підмогильного було сприйнято як апологетику махновщини, автора звинуватили у «фатальній ізольованості від сучасності», «реакційному протиставленні села й міста», і це гірке звинувачення помандрувало з книжки в книжку.

На селянську тематику на той час писали, окрім В. Під­могильного, Г. Косинка, Б. Антоненко-Давидович, І. Сенченко, М. Івченко. Усі вони кожен по-своєму зображали трагедію народу, відірваного від землі, трагедію загострених взаємин міста й села. У повісті В. Підмогильного місто стає знаковим місцем, у якому сходяться всі кривди: з нього йдуть усі накази, саме туди, у місто, «де жили дідичі», возилися податки, там лунала чужа мова і там «зникав викоханий у степах хліб». Письменника мучить проб­лема «село місто», але розв'язання її, як уважає він, можливе, і саме устами своїх героїв він проголошує мудрий вихід, до якого за сприятливих обставин мають дорости взаємини села й міста: «Людськість хитається між дикунством і культурою. А їх треба поєднати, не протиставити!».

Повідомлення V

Благодатним для В. Підмогильного було спілкування з дру­зями по перу членами літературної організації «Ланка», яка пізніше стала називатися «Марсом» (Майстерня революційного слова), до якої входили такі талановиті письменники, як Є. Плуж­ник, Г. Косинка, Б. Антоненко-Давидович, Т. Осьмачка, М. Галіч. «1925 року в Києві, пише сам В. Підмогильний, я був чле­ном літорганізації «Ланка», а в 1926 році в організації «Марс». Від того часу я ні в яких літературних організаціях не перебу­вав... ».

20-ті роки XX ст. в українській культурі справедливо нази­вають «червоним Ренесансом». То був час піднесення й від­родження. Попри нестатки й злигодні, розруху й «проблему хліба» (є в Підмогильного таке оповідання), література, мисте­цтво забуяли пишним цвітом. Переповненими були зали театрів, виставки й вернісажі, літературні вечори, на яких відбувалися плідні дискусії та суперечки. Впроваджувалися нові ідеї, пошуки й відкриття імен, серед яких такі, як режисер Лесь Курбас, худож­ник Михайло Бойчук, поет Євген Плужник! Виникли десятки літературно-мистецьких угруповань.

Не міг залишатися осторонь і Валер'ян Підмогильний, який був у той час на редакційно-видавничій роботі у видавництвах «Рух», ДВУ (Державне видавництво України), «Книгоспілка», у журналі «Життя й Революція», повсякдень обертався в се­редовищі літературному. Але до згаданої літературної групи «Ланка» одразу було приколото ярлик «попутництва», і це чор­не тавро існувало ще до недавнього часу. Навіть у «перебудов- ному» «Українському Радянському Енциклопедичному Слов­нику» (1987) уміщено недвозначну оцінку-присуд: «Творчість окремих членів «Ланки» була позначена впливом буржуазно- націоналістичної ідеології». Які ж завдання насправді ставила за мету ця літературна група? «Стремлючи до утворення кращих зразків пролетарської літератури,читаємо в журналі «Життя й Революція», Майстерня революційного слова в основу своєї мистецької праці покладає засади комуністичної партії, надаючи своїм членам права користатися різними літературно-художніми засобами. МАРС ставить своїм завданням боротьбу з графоман- ством і зарозумілістю в літературі. Як згадує Юрій Смолич, «був Підмогильний якраз найдіяльніший і найенергійніший організатор згаданої «Ланки» (пізніше й МАРСу)...».

Повідомлення VI

Діяльним й енергійним письменник залишається і в літе­ратурній творчості. Його оповідання друкують журнали «Нова Громада», «Червоний Шлях», «Життя й Революція». Одна за одною виходять і книжки: «Військовий літун» (1924), «Третя революція» (1926), «Проблема хліба» (1927), «Місто» (1928, 1929). 1930 р. журнал «Життя й Революція» публікує другий його роман «Невеличка драма». Окремого видання цей твір уже не дочекався.

За деякими відомостями, 1928 р. Валер'ян Підмогильний їде за кордон до Парижа, Берліна й Праги; якихось подорожніх нарисів ця мандрівка не залишила.

1928 рік кидав лиховісну тінь на подальше життя в Україні. Над українською землею вже нависли «совині крила» ката Кага­новича. Процес українізації, що розпочався на початку 20-х pp., згортається. Звинувачено в націоналістичних гріхах письменника Миколу Хвильового. Літературно-мистецькі групи саморозпус- каються. Фабрикується справа СВУ неіснуючої Спілки визво­лення України. Мине небагато часу, і на лаві підсудних опиняться відомі діячі української науки, літератури, мистецтва. Поки що старшої, дореволюційної генерації!.. А потім і нової. Бо збираються вже хмари й над письменниками жовтневого при­зову. В. Підмогильний відчує це на собі одним із перших.

Повідомлення VII

У час літературних доносів, розгнузданої сполітизованої критики, яку пізніше назвуть вульгарно-соціологічною, твори В. Підмогильного здебільшого громилися й паплюжилися. Ось що писав, приміром, у газеті «Більшовик» невідомий автор, який приховав своє прізвище за криптонімом «Д. Б.»: «Зніжений автор (Підмогильний В.) органічно не може пропустити через себе висо­кий вольтаж пролетарської активності. Звідси бере початок той факт, що в його оповіданнях або обминається сучасність, або занадто «стилізується», хоч і вводиться виключно в рамках побу­товщини... Творчість Підмогильного виступає як рішучо консер­вативний, дезорганізуючий чинник... вона не що інше, як чергова провокація пролетарського читача і вода на млин різним дезер­тирам сучасності».

На жаль, таких оцінок не бракувало. Ґрунт для повальних репресій 30-х pp. закладали ще в роках 20-х. Ті оцінки-вироки, зрештою, зробили своє: арешт суд вирок — Соловки — новий вирокрозстріл... Дорога на Голгофу.

1930 р.В. Підмогильного викидають з редакції журналу «Життя й Революція». З журналів і видавництв викидають його твори. На початку 30-х pp. почалися репресії проти україн­ської інтелігенції. Заарештували Леся Курбаса, Григорія Косинку, Миколу Зорова, Дмитра Фальківського та ін., передчуваючи наближення біди, застрелився Микола Хвильовий.

1932 р. письменник з родиною (дружиною й чотирирічним сином Романом) перебирається з Києва до Харкова. Мовби перед­чуваючи, що час уже пішов не на роки на дні, працює, пра­цює... Переважно над перекладами. Щоправда, 27 червня 1933 р. «Літературна газета» (нинішня «Літературна Україна») друкує його оповідання «З життя Будинку». Чи був у тому якийсь намір, чи не догледіло «всевидящее око», але то була остання зустріч із читачем за життя. Бо «Повість без назви», яку В. Підмогильний так і не встиг закінчити, журнал «Вітчизна» надрукує більш ніж через півстоліття.

Переїзд до Харкова не порятував: од сталінського свавілля сховку не було.

Повідомлення VIII

Невдовзі після вбивства Кірова 8 грудня 1934 р. В. Під­могильного заарештовують як учасника терористичної організації.

Таких організацій було «викрито» десятки в різних кутках країни, і серед «терористів» опинилися і Є. Плужник, і М. Куліш, і Г. Епік, і В. Поліщук, і Г. Майфет, і М. Зеров, і багато інших.

8 грудня 1934 р. в Заньківському будинку творчості В. Під- могпльному було пред'явлено ордер № 845 по Харківському облас­ному управлінню НКВС на дозвіл «здійснити обшук та арешт гр-на Підмогильного Валер'яна Петровича...». Отже, від того дня не стало відомого прозаїка, перекладача, редактора видав­ництва, чоловіка й батька шестилітнього сина. Віднині письмен­ник іменувався однослівно «звинувачений», а утримуватися мав «під вартою в спецкорпусі № 1».

Допити змінюють один одного, але впертість В. Підмогильного і його невизнання своєї провини приводить до необхідності про­довження допитів ще на 10 діб, а потім іще на 10. В архівах зберігаються протоколи всіх допитів та відповіді на них письмен­ника, серед яких цікавими є такі:

11 грудня.Запитання: «З ким Ви з Ваших друзів і товаришів вели розмови шовіністичного й антирадянського характеру?».

Відповідь: «Бесід антирадянського і шовіністичного характеру я не вів ні з ким».

Запитання:«Наприкінці 1932 і на початку 1933 року, після розгрому української контрреволюції, з ким Ви вели бесіди на цю тему і кого називали винуватцем того розгрому?».

Відповідь: «На цю тему я вів розмови з Поліщуком, Смоли- чем, Вражливим, Тенетою. Обговорював я з ними тему у такій площині: я й мої співрозмовники були приголомшені самогубством Хвильового, Скрипника, арештами членів партії, які займали керівні пости в українському культурному радянському процесі. Спочатку я не міг собі навіть уявити глибини цього процесу (аре­шти й самогубства), не міг його зрозуміти, адже особи, пред­ставники розгромленого націоналізму, належали до Компартії... Останню частину запитання, щодо «винуватців того розгрому», я вважаю сформульованою вразливо, адже розгром націоналістів влаштувала партія».

Запитання: «Ви звинувачуєтеся як учасник контрреволюцій­ної організації, що ставила собі за мету терор проти вождів партії. Визнаєте себе винним у цьому?».

Відповідь: «Ні, винним себе в цьому не визнаю».

З офіціальної заяви слідчому: «...Ніколи ні до якої терорис­тичної організації я не належав і не належу...»

25 грудня 1934 року В. Підмогильний пише додатково до усних пояснень на допиті розгорнуту характеристику суспільно- культурного стану в Україні після розгрому «хвильовизму» та «скрипниківщини». Указує, що саме це й стало причиною загострення так званого націоналізму тобто елементарного уболівання інтелігенції за здоровий розвиток нації. Серед фак­торів, які сприяли ситуації, на думку письменника, були основ­ними: спад українізації в побутових умовах і навіть у тих закла­дах, що мусили б професійно займатися українською куль­турою (видавництва, редакції часописів), загально-ідеологічна упередженість до українських творів, а найголовніше розгорта­ючи все активнішу боротьбу з українським націоналізмом, преса не звертає уваги на російський великодержавний шовінізм, роблячи вигляд, що його не існує... Це все в підсумку й призвело до при­гасання українського культурного процесу навіть у столичному Харкові.

Але на втретє продовженій десятиденці слідства В. Підмо­гильний починає втрачати сили. Тим більше, що допити веде вже не лише слідчий Бліок.

Підключаються й вищі начальники секретно-політичного відділу, військовий прокурор. У протоколі від 11 січня він, відчувається, був доведений до стану говорити все, що від нього вимагали. «Останнім часом я належав до групи письменни- ків-націоналістів з терористичними настроями у ставленні до вождів партії. З цими письменниками я вів контрреволюційні й терористичні розмови...». Щоправда, ця «страшна» група, як виявилося, складалася з нього самого та двох найближчих друзів: В. Вражливого й В. Поліщука, які теж з грудня 1934 р. сиділи десь у камерах поруч із ним.

В. Підмогильний, як і раніше, пояснював лише свою позицію, тримався до останку принциповості, хоча мусив те все підводити під настирливо-енкаведистську тезу тероризму: «Терористичні настрої у мене виникли 1932 року в зв'язку з загостренням стано­вища на селі. Я вважав, що політика колективізації привела укра­їнське село до голоду». І, очевидно, розуміючи невідворотність своєї долі, кидав слідчим «козирну карту», на яку вони чекали понад місяць упертих домагань: «Терористичні настрої мої пов'я­зувалися конкретно з Постишевим, і я можу сформулювати їх у такій формі: «Добре було б, коли б Постишева було вбито». Цієї думки я не висловлював прямо, але оскільки Постишева у нашому оточенні називали душителем українського народу, мої терористичні висловлювання для кожного пов'язувалися саме з Постишевим».

Повідомлення IX

Та В. Підмогильний глибоко помилявся, сподіваючись своєю жертовною відвертістю привернути увагу органів державної без­пеки до кричущої несправедливості в розвитку національної культури. Енкаведисти мали своє, чітко визначене завдання сформувати нову велику групу контрреволюціонерів і доповісти Москві що вони й виконували з запопадливою старанністю. Цього разу була вказівка догромити залишки української партії боротьбистів, які на початку 20-х років свідомо увійшли до складу КП (б)У, а тепер виявилися там небажаним елементом, бо праг­нули ще хоч якось утримувати здобутки перших пореволюційних років. Проте «чистих» боротьбистів лишилося надто обмаль, для гучного політичного процесу не вистачало. Тоді сюди й були приточені всілякі попутники в літературі, з якими пролетарській диктатурі набридло панькатися...

Останнє слово мав сказати трибунал Українського військового округу. «Однак справі надавалося такого значення, що судити «українських націоналістів» прибула з Москви виїзна сесія Військової колегії Верховного Суду СРСР на чолі з самим її голо­вою армвійськюристом 1-го рангу В. Ульріхом, який тоді вже прогримів на всю країну проведенням «Шахтинської справи», «Української військової організації» (УВО) та інших, не менш гучних репресивних процесів.

Пізно ввечері в приміщенні того ж Республіканського НКВС розпочалося (у закритому судовому засіданні, без участі будь- якого захисту й свідків) слухання справи № 0024. На ранок 28 березня іменем Союзу Радянських Соціалістичних Республік було оголошено вирок підсудним. Проте смертний вирок, який було винесено В. Підмогильному за участь у неіснуючій групі терористів-контрреволюціонерів, замінили в останню хвилину десятилітнім ув'язненням на Соловках.

Чи розумів він, письменник-психолог, письменник-інтелігент, що чинилося в країні? Безперечно. Не просто розумів. «...Кла­совий ворог, це в нас на кожному заводі й у кожній установі ніби штатна посада, яку хтось та повинен займати», говорить один із персонажів оповідання «З життя Будинку». Самих цих слів досить було, щоб піти в небуття. А тут іще й «попутницькі» гріхи. Утім, найбільший гріх був талант. Забирали передусім людей найобдарованіших.

В. Підмогильний потрапляє на Голгофу XX століття — Со­ловки, але й там продовжує плідно працювати, у чому нас пере­конують листи письменника до дружини, матері та сестри. У лис- тах є згадка про твори, над якими В. Підмогильний працював у тюрмі («Наташа і Маша», «Осінь 1929»), які так і не побачив читач. Письменник мав задум створити ще вісім оповідань, але написав тільки одне.

Як довідуємося з листів, на перших порах умови в соловець- ких концентраційних таборах дозволяли навіть писати.

Повідомлення X

В. Підмогильний ще сподівається, що все складеться інакше. «Пізніше я буду просити про зміну умов відбуття покарання (я дуже хочу працювати)...» повідомляв у листі до дружини 6 липня 1935 p. І згодом: «Що мені треба? Надішли паперу, копірки, кілька хороших чорнильних олівців...».

Народжуються задуми. З'являються перші твори, написані там. З'являються, щоб назавжди залишитись непрочитаними ніким і ніколи.

Сталінська куля таки наздогнала В. Підмогильного. Його останній лист із Соловків датовано 2 червня 1937 р. Відтоді сліди загубилися. Донедавна вважали (така була офіційна вер­сія), що Валер'ян Підмогильвий помер 1941 року. Насправді це трапилось на чотири роки раніше. У той час політичні справи переглядали сумнозвісні сталінські «трійки». Не оминули і його справи. Зовсім недавно вдалось з'ясувати, що справжня дата смерті письменника не 19 грудня 1941 року, як то було офіційно повідомлено в рік реабілітації В. Підмогильного (1956), а 3 лис­топада 1937 року.

Висновок

У невеликій автобіографічній замітці Валер'ян Підмогильний так підсумував свій шлях: «Очевидно, є люди, що своє життя можуть згадувати, як суцільну смугу радості. Є люди, життя яких насичене і радостями, і печалями. Можливо, ці люди найщасли- віші, бо справжнє щастя може відчути той, хто зазнав горя.

Я оглядаюсь на пережите. Де мої радощі? Життя пережите, мов шлях заболочений. Шлях, що ним не йдуть, а бредуть, повільно пересуваючи ноги, не в силі скинути важкий налип багна. Стом­лений у першому кроці, знеможений у подальших, я шукаю світ­лої плями на пройденому шляху і не знаходжу...».

Така оцінка свого життєвого шляху засновується на особли­востях характеру й особливостях світобачення митця.

Твори В. Підмогильного й тепер зворушують, зацікавлюють, спонукають до роздумів про життя в цьому химерному й жор­стокому світі. Письменник тонко відчував час, у якому жив, але не поділяв тодішньої ідеології. Своєю творчістю він допома­гав людині пізнати саму себе, свою малість і силу, а це не збіга­лося з морально-етичними принципами тоталітарного режиму, який і розправився з В. Підмогильним особливо жорстоко: арешт 1934 p., одиночка на Соловках, розстріл 1937 р.

IV.    Підсумок уроку

  Чому ми називаємо В. Підмогильного автором інтелектуально- психологічної прози?

  Які риси індивідуального стилю письменника?

  У чому полягає його новаторство?

V.      Домашнє завдання

1.Прочитати роман «Місто».

2. Підготувати усне повідомлення на тему: «Внесок В. Підмо­гильного в українську літературу XX століття».


Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів
Популярні матеріали