План конспект 11 клас О. ТУРЯНСЬКИЙ. «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ». ІДЕЯ ПЕРЕМОГИ ДУХА НАД МАТЕРІЄЮ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 12-03-2013, 10:08

О. ТУРЯНСЬКИЙ. «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ». ІДЕЯ ПЕРЕМОГИ ДУХА НАД МАТЕРІЄЮ

Мета: поглибити знання про творчий світ Осипа Турян­ського; з'ясувати типологію та генезис форму­вання особливостей образів-символів «Поза межами болю» з огляду на біографію й подальшу творчість О. Турянського; поглибити навички аналізу худож­ніх образів; виховувати почуття дружби та взаємо­допомоги, поваги до жінки.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: картки, текст твору «Поза межами болю», епіграф.

Я перестану писати, коли перестану жити...

Петрарка

ПЕРЕБІГУРОКУ

0. Організація навчальної діяльності

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Усний літературознавчий коментар учнів

про мистецьку спадщину Осипа Турянського

«Поза межами болю»... Часто цим художнім автобіографічним твором (1921) визначали всю подальшу творчість О. Турянського, яку, на жаль, абераціями нашого літературознавчого сприйняття було викреслено як «тьмяну» сторінку в житті прозаїка, поета, перекладача, науковця й журналіста. Зрештою, у публіцистиці перших декад XX ст., некрологах чи просто в спогадах про пись­менника його так і називали: «автор "Поза межами болю"». Але автор тішив себе надією, оптимізмом щодо подібного визнання й своєї подальшої творчості: написав філософсько-алегоричний твір «Дума пралісу» (1923),комедію «Раби» (1927),низку опові­дань: «Брате, сьогодні Святий вечір» (1922), «Казка про «Зимову казку» (1923),«Боротьба за великість» (1926), «Кость бере жінку на іспит» (1926), «Іван Правдолюб» (1929), «Машина «Метамор­фоза» (1933),«Як усі ущасливлювали Івана» (1933), різдвяну легенду «Як люди приймали Христа» (1933); поетичні твори: «На суді духа» (1921), «Козацька дума» (1923),«Світ і поет» (1927),роман «Син землі» (1933).Створив літературно-критичні нариси.

Інколи здається, що літературна слава О. Турянського то відбиток знедоленої душі, яка не знайшла собі притулку в зем­ному житті й постала біля тліючого вогнища-забуття, щоб спа­лахнути зі старого цвинтаря волелюбним духом. А може, просто тихою сповіддю сипати зерна на рідний поріг своєї щербатої долі.

2. Письмова робота за картками

Картка № 1

Поясніть, з якою метою О. Турянський дав два заголовки твору: «Картина з безодні» й «Поза межами болю»? (Орієнтовна відповідь. Якщо «Поза межами болю» вказує на безграничне буття героїв, їхню тимчасову й просторову сутність, то «Кар­тина з безодні», будучи пов'язана із конкретним місцем і часом події, відображає ізольований світ людини).

Картка № 2

Поясніть структурні особливості ліричного суб'єкта, що вира­жаються у співвідношенні: автор оповідач герой. (Орієн­товна відповідь. О. Турянський є водночас автором «Поза межами болю», оповідачем і героєм, виступаючи під прізвищем Оглядів- ський {мабуть, утвореного від назви його рідного села Оглядів), що у подальшій творчості письменника стане одним із його літе­ратурних псевдонімів. Така жанрова модель триєдиного образу митця притаманна поемі в прозі й характеризується рівновагою між реальним середовищем й алегоричним вимислом).

Картка З

Осип Васильович Турянський інколи підписував свої твори псевдонімами. Назвіть їх та поясніть прихований зміст. (Орієн­товна відповідь. Псевдоніми: Іван Думка, Оглядівський).

III.    Оголошення теми, мети уроку

IV.    Робота з епіграфом

Пояснити, чи можна слова Петрарки вважати життєвим лозун­гом О. Турянського?

V.      Формування нових знань, умінь і навичок

1. Слово вчителя

Жінка... Найзагадковіше творіння Всевишнього. Природа надала жінкам найважливіші функції, адже призначення жінки на Землі продовжувати рід людський. У творі О. Турянського «Поза межами болю» образ жінки зробив героїв значно витрива­лішими, допоміг терпляче зносити й емоційні перевантаження, і фізичні.

1. Творча робота

Орієнтуючись на текст, скласти усну розповідь про роль жінки, сім'ї в долі кожного з персонажів. Довести, що жіночий образ є символом життя.

Орієнтовга відповідь. Успішне чи невдале створення сім'ї в житті героїв є мірилом їх власної долі. Дружини Добровського й Пшилуського повії. У Штранцінґера дівчина наклала на себе руки. Сабо нікого не має. Про сімейне життя Бонні та Ніколича не згадується. Лише в Оглядівського щасливо склалося власне подружжя. До речі, про зовнішність жінки оповідача у творі не згадується жодним словом.

Цікаво, що герой стільки марить своєю сім'єю, дружиною, але не описав кольору її очей, волосся чи ще чогось, що є звичайною, навіть обов'язковою річчю для закоханої людини. Такий підхід до образу дає підстави вважати цей факт однією зі специфічних рис його символізування, що містить у собі психоаналітичну основу. Автор, захоплюючись ідеєю матері з дитиною як продов­ження, наче забув, що в його дружини є щось жіноче, інтимне. На перший погляд ідея такого роду здається ледь не нав'язливою догмою, що порушує природне взаємопочуття людей. Але в худож­ній інтерпретації образ виконує своє символічне призначення.

Під час «танцю смерті» авторові замість куща ввижається мати з дитиною: марення, що спричинило до його загадкового виживання. Тому надія героїв на виживання пов'язана із любов'ю до жінки.

2. Самосійна робота за варінтами

1  варіант. Пояснити роль пейзажу у творі (на прикладах).

2  варіант. Пояснити роль тропів у творі (на прикладах).

4. Дослідницька робота

Пригадати відомі твори про Першу світову війну, виконати порівняльний аналіз.

Поема в прозі «Поза межами болю» О. Турянського стоїть на одному щаблі з найвідомішими творами про Першу світову війну Е.-М. Ремарка, А. Барбюса, С. Мірівіліса, Е. Хемінгуея, котрі воювали, як і О. Туринський на фронтах цієї війни. Але повість-поема «Поза межами болю» вирізнялася серед згаданих західноєвропейських письменників іншими настроями, ніж твори «втраченого покоління», вірою в перемогу добра і світла над злом, «духу» над «тілом», любові над ненавистю. Усвідомлення ваги моральних цінностей, духовного вдосконалення людини допо­могло О. Турянському щонайглибше зрозуміти природу війни як катастрофи.

Історичний матеріал Першої світової війни став для О. Турян­ського предметом художнього узагальнення. Письменник пока­зав боротьбу в людині біологічних інстинктів і духовної волі до життя, підніс загальнолюдські цінності: дружбу, вірність, гуманізм, любов до рідних та батьківщини, що єднають людські серця, звільняють і просвітлюють душу.

VI.    Підсумок уроку

Слово вчителя

О. Турянський по-своєму сміявся й плакав Україною, прокли­нав і благословляв її, хворів і видужував нею. І в цьому шале­ному леті боротьби між мотивами смерті й воскресіння віри, у поетиці трагічного оптимізму поставала вистраждана й тиха любов до рідної землі. Важко назвати це ідейним поштовхом чи патріотизмом, бо в мовчанні слів, уламках розбитої душі крилося щось більше й глибше...

VII.  Домашнє завдання

Написати твір-роздум на тему: «Загальнолюдські мотиви та гуманістичні цінності в повісті "Поза межами болю"»


Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів