Українська література. 8 клас Тематична контрольна робота №2
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-12-2012, 23:19
Українська література. 8 клас
Тематична контрольна робота №2.
Усна народна творчість. З давньої української літератури
І рівень.
1. Суто українськими фольклорними творами вважають:
а) народні пісні; б) казки; в) думи; г) балади.
2. Першим дослідником українських дум став:
а) М.Возняк; б) М.Максимович; в) М.Цертелєв; г) С.Сарніцький.
3. Укажіть, пам’яткою якого століття є „Слово про похід Ігорів”:
а) ІХ ст.; б) Х ст..; в) ХІІ ст..; г) VІІІ ст.
4. Укажіть основну ідею „Слово про похід Ігорів”:
а) пророкування щасливої будущини; б) уславлення мужності руських воїнів;
в) засудження походу проти половців; г) заклик до єднання руських князів.
ІІ рівень.
І.Установіть відповідність між прізвищами українських кобзарів та їх діяльністю.
1. Найвідоміший кобзар, сучасник Т.Шевченка. У 1875 році у Петербурзі за свій виступ отримав від царської родини табакерку з дарчим надписом.
2. Був свідком селянських повстань у Великих Сорочинцях і склав про це дві думи „Чорна неділя в Сорочинцах” та „Про Сорочинські події 1905 року”.
3. Відомий сучасний майстер гри на бандурі, кобзі та лірі, Заслужений артист України. Концертні програми будує у формі моновистави, співаючи й розповідаючи про минуле й сучасне України. Є співавтором книги „В рокотанні, риданні бандур”.
4. Талановитий кобзар і письменник, виконує не тільки старовинні пісні й думи, а й під акомпанемент своєї бандури співає сучасні пісні на історичну тематику: „За літописом Самовидця” на слова В.Стуса, „Вставай, Україно” на слова Д.Павличка. Є автором книги „Струни золотії”.
5. Його репертуар Леся Українка записала на фонограф і зберегла для нащадків не тільки тексти пісень і дум, а й живий голос співця. а) Самійло Яшний;
б) Василь Нечема;
в) Гнат Гончаренко;
г) Остап Вересай;
ґ) Микола Литвин;
д) Михайло Кравченко.


ІІ. Установіть відповідність між представниками давньої української літератури та їх характеристикою.
1. Іван Вишенський.
2. Феофан Прокопович.
3. Григорій Сковорода.
4. Самійло Величко.
5. Ілларіон. а) автор козацьких літописів;
б) філософ, байкар, лірик;
в) прозаїк-полеміст;
г) філософ, драматург.


ІІІ. Установіть відповідність між виразами і художніми засобами.
1. Застогнав тоді Київ тугою,
Заголосив Чернігів напастями.
2. Випускає він десять соколів А на зграю лебединую.
3. Олегові гніздо хоробре...
Чотири сонця закрити хочуть...
Гинули внуки Даждьбогові.
4. Опівночі море заграло.
Мла іде стовпами, вихрами.
5. Риплять вози опівночі,
Мов ті лебеді ячать сполохані. а) перифраз;
б) порівняння;
в) алегорія;
г) метонімія;
ґ) уособлення;
д) метафора.


IV. Установіть відповідність між виразами і художніми засобами.
1. На ясні зорі,
На тихі води,
У край веселий,
У мир хрещений.
2. Дівка-бранка,
Маруся, попівна Богуславка.
3. Гей, козаки,
Ви, біднії невольники!
4. Ой между нами третій чужий-чужаниця.
5. Кров християнську на сиру землю проливали! а) повтори;
б) риторичний оклик;
в) постійні епітети;
г) тавтологія;
ґ) гіпербола;
д) риторичне звертання.


V. За поданими висловлюваннями встановіть героя поеми „Слово про похід Ігорів”.
1. 1. „Браття мої, друзі мої вірні!
Лучче нам порубаним бути,
Ніж полону зазнати”.
2. „Дітки мої, ...!
Рано взялись ви землю Половецьку
Мечами разити,
А собі слави шукати.”.
3. „Полечу, - каже, - зозулею по Дунаю,
Умочу бобровий рукав
У Каялі-ріці...”
4. ”Сідлай, брате, свої коні бистрі,
Мої-бо вже готові стоять,
Під Курськом осідлані”.
5. „Тяжко голові без плечей,
А зле тілу без голови”.
а) князь Всеволод;
б) князь Ігор;
в) княгиня Ярославна;
г) князь Святослав;
ґ) давній співець Боян;
д) половецький хан Кончак.


ІІІ рівень.
Питання 1 – 3 мають сім варіантів відповіді, з них лише 4 правильні.
1. Укажіть імена князів – учасників походу;
а) Святослав Всеволодович; б) Ігор Святославович; в) Роман Святославович;
г) Всеволод Святославович; ґ) Святослав Ольгович; д) Ярослав Осмомисл;
е) Володимир Ігорович.
2. Укажіть письменників, які переклали „Слово про похід Ігорів” українською мовою:
а) І. Франко; б) П. Тичина; в) Л.Махновець;
г) Т.Шевченко; ґ) М.Рильський; д) Леся Українка;
е) Н.Забіла.
3. Укажіть жанрові ознаки народної думи:
а) ліро-епічний характер; б) речитативність;
в) строфічна будова; г) рівноскладові рядки;
ґ) дієслівне римування; д) алегоричність і повчальність;
е) супровід кобзи, бандури або ліри.
ІV рівень.
Доповніть твердження.
1. Дума – великий __________________ твір переважно _________ характеру, який виконується ____________у супроводі _____, _____, ____. Дума складається із _____, ______ ______та _____. Оскільки у ________ йдеться про якусь трагічну подію, то він ще має назву „________” (від слова „плакати”). В _______ ______ задушевно розповідається про певну подію. _______ зветься „______”, оскільки наприкінці твору автор звеличує і прославляє героїв твору.
2. Тематика „Слова про похід Ігорів” добре розроблена у __________ мистецтві. Російський композитор ___________ створив оперу „Князь Ігор”.
Український композитор __________ написав музику до „Плачу Ярославни”. „Слово про похід Ігорів” належить до найвизначніших ______ ______ світу. Його цінність підкреслена рішенням ________ визнати ________ рік роком „Слова про похід Ігорів” у цілому світі.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів