План конспект Урок №24. Другорядні члени речення. Означення. Способи вираження означення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 14-10-2014, 18:52

Урок №24. Другорядні члени речення. Означення Способи вираження означення

Мета уроку:поглибити знання учнів про другорядні члени речення, ознайомити з поняттям «означення»; формувати вміння ставити питання до означень,розрізняти означення в реченні, виділяти їх умовними позначками,розвивати вмінння будувати речення з означенннями; виховувати любов до природи, бережливе ставлення до всього живого.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку

I.Організаційний момент

II.Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання

2. Робота з індивідуальними картками (для двох учнів)

Картка 1

1.Визначити головні члени речення.

Я пишаюся своєю Україною.

2.Позначити лише словосполучення. Визначити головне і залежне слово.

Купатися в озері

Співати й танцювати

Я люблю

Весела дівчинка

Картка 2

1.Визначити головні члени речення.

Я люблю майструвати.

ІII. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності учнів

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Опрацюванння теорії. Робота з підручником с. 47.

2. Пояснення вчителя. ПРИГАДАЙМО. На які питання відповідають прикметники?Прочитайте речення. Схарактеризуйте виділені в них означення за такими критеріями: а) на що вказує (предмет, ознаку предмета чи ознаку дії); б) якою частиною мови виражене; в) на яке питання відповідає. Зробіть висновок про особливості означення як другорядного члена речення.

3. Робота з підручником. Виконання вправи 93.

4. Творча робота. Доберіть означення до слівмама, руки, очі, усмішка.Складіть з двома утвореними словосполученнями речення

5.Робота з підручником. Виконання вправи 94 (письмово), 95 (усно). Робота в групах.

6.Пізнавальне завдання на зіставлення синтаксичних одиниць

·Скласти і записати речення з поданими словосполученнями так, щоб прикметники виступали: а) означенням; б) присудком. Виділити граматичні основи речень.

Зразок: Сумний Семен ходив цілий день. – цілий день Семен був сумний.

Круті гори; старий ліс; вузька долина; глибокий яр; пишні левади.

7. Робота біля дошки.

Записати речення. Визначити головні й другорядні члени речення. Підкреслити граматичні основи, додатки та означення. З’ясувати, якими частинами мови виражено означення.

 

Блакить мою душу обвіяла. (П.Тичина.) Підносяться до світла і добра мої думки. (Д.Павличко.) Правічну думу думають ліси. Зронило сонце бурштинову краплю. (Л.Костенко.) І найменший волос свою тінь кидає. З однієї квітки бере бджола мед і змія яд. (Народна творчість.).

V. Узагальнення вивченого на уроці

Бесіда:

·Яку роль виконують другорядні члени речення в мовленні?

·На які види поділяються другорядні члени речення?

·Який член речення називається додатком? Що він означає, на які питання відповідає, якою частиною мови виражається?

·Який член речення називається означенням? Що він означає, на які питання відповідає, якою частиною мови виражається?

VІI. Підсумок уроку.

« Мікрофон» На уроці я зрозумів...

Підсумкове оцінюванння діяльності учнів

VІІI. Домашнє завдання

Вивчити правила, виконати вправу з підручника.

 

Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів