План конспект ЧЕРГУВАННЯ [О]-[А], [Е]-[І], [Е],[И]
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 21-01-2013, 13:06
ЧЕРГУВАННЯ [О]-[А], [Е]-[І], [Е],[И]
Мета: ознайомити учнів з основними випадками чергування голосних; поглибити знання про чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и]; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з поданою орфограмою в текстах; розвивати творчі вміння використання слів з чергуванням голосних у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, сприяти шанобливому ставленню школярів до оточуючого середовища.
Внутріншьопредметні зв'язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів і фразеологізмів, прислів'їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слововживання.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Установчо-мотиваційний етап
Психологічна настанова щодо вивчення теми «Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків». Ознайомлення учнів зі структурою теми.
III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку.
Оголошення епіграфа уроку і робота з ним
Довкілля — наше природне оточення. Від забруднення воно страждає і хворіє: погіршуються умови життя рослин, тварин і самої людини. Щоб вижити, люди повинні зберегти природу Землі... (З підручника).
IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників
Робота над зв'язним висловлюванням
? Прочитати текст. Визначити основну думку. Дібрати заголовок. Подумати, якими способами можна охороняти навколишній світ? Тваринний світ нашого краю був багатим і різноманітним. Непомітне полювання та розорювання степів привело до зникнення таких тварин, як дикий кінь, тарпан, кулан, сайгак, байбак та інші. Стали рідкісними птахи — дрохва звичайна, стрепет степовий, орел степовий. Лише розумне господарювання людей на своїй землі може врятувати ці види.
Людина не може жити без природи. Тому головним завданням зараз і на майбутнє є охорона всіх елементів природи — рослин, грибів, тварин. Необхідно берегти навколишнє середовище.
Діти, пам'ятайте, що не треба ламати та нівечити рослини, стріляти з рогатки у тварин (кішок, собак) тощо.
Необхідно допомогти дорослим у збережені тваринного і рослинного світу... (З підручника).
? Виписати із тексту виділені слова. Дібрати до них спільнокореневі
слова. Яке явище ви спостерігаєте? Назвати звуки, що чергуються.
V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань із базовими
? Учитель пропонує п'ятикласникам розглянути найпоширеніші випадки чергування звуків і сформулювати правила чергування голосних:
[о] — [а] перемогти — перемагати г
[є] — [і] мести — вимгтати
[є] — [и] здерти — здирати
[о], [є] — [і] ночі — ніч
[є] — [о] після [ж],[ч], [ш] шести — шостий
[г] — [ж] — [з] крига — крилеина — на кризі
[к] — [ч] — [ц] жін/са — жіночий — жінид
[х] — [ш] — [с] горох — горошок — у горосі
? Доповнити кожний ряд двома власними прикладами.
? Скласти зв'язну розповідь про чергування звуків в українській мові.
Розподільний диктант
? Прослухати. Розподілити слова у дві колонки: 1) слова, в яких відбувається чергування голосних, 2) чергування приголосних.
Пекти — випікати, крига — крижина, котити — катати, берег — узбережжя, нести — носити, клонити — кланятись, свекруха — свекрушин, мес-, ти — замітати, вечоріє — вечір, брести — бродити, гонити — ганяти, деру — задирати, воля — вільний, жінка — жінчин, нога — нозі, рух — у русі.
? 3 однією парою слів скласти речення. Назвати частини мови, якими
виражені члени речення. Поставити до них запитання.
Словниковий диктант
? Переписати слова, вставляючи пропущені букви. Підкреслити орфограму. Перевірити правильність написаного за орфографічним словником. Зб..рати, м..настир, вип..кати, солдатський, г.няти, завм..рати, ву.
ко, шк.льний, щ..ка, к..ня, Льв..в, л..ду, підп..рати, ру.ці, вим.хти.
? До виділеного слова дібрати синоніми.
Творче аудіювання
? Прослухати. Довести, що це текст. Пояснити, про яку відповідальність кожної людини нашої країни в ньому йдеться.
У Червоній книзі України містяться відомості про рідкісні та зникаючі види. Вони підлягають обов'язковій охороні. Всі громадяни нашої країни відповідальні за збереження всіх видів рослин, грибів і тварин. Кожен з нас несе моральну відповідальність за збереження природи нашого краю... (З підручника).
? До виділених слів дібрати спільнокореневі слова. Довести, чи відбувається в них чергування голосних.
VI. Систематизація й узагальнення знань
1. Для чого необхідно знати різні випадки чергувань?
2. Які ви знаєте види чергування голосних звуків?
3. Які ви знаєте чергування приголосних звуків?
4. Як дізнатися про те, що у слові відбувається чергування?
5. Навести приклади чергувань голосних і приголосних звуків.
VII. Підсумок уроку
Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час повторення теми; окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.
VIII. Домашнє завдання
Скласти зв'язне висловлювання в науковому стилі з вивченої теми «Чергування [о]-[а], [е]-[і], [е]-[и]». Використати власні дібрані приклади.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів