План конспект ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-01-2013, 11:35
ВИМОВА І ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-
Мета: повторити й поглибити знання учнів про префікси, сприяти зміцненню навичок їх виділення; формувати загально-пізнавальні вміння знаходити префікси пре-, при-, прі-, визначати їх роль у словах; розвивати творчі вміння використання цих префіксів для створення нових слів; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до професії вчителя, а також співчуття і уважність до будь-якої людини, що потрапляє в біду.
Внутрішньопредметнї зв'язки:
Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів (у тому числі й власне українських), прислів'їв, крилатих висловів.
Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слововживання.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент
II. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
III. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок п'ятикласників
Спостереження над мовним матеріалом
? Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Пояснити свій вибір. Чому автор дав таку назву тексту? Назвати мовні засоби зв'язку речень у тексті.
НОВА ВЧИТЕЛЬКА
Добрий десяток літ спливло весняною водою з того часу, як Олександра Василівна прийшла на свій перший урок. Але й досі, входячи в клас після літніх канікул, учителька почуває легке хвилювання. Адже кожного разу вона входить у коло нових учнів, як у нову свою сім'ю.
Після Юркового запитання Олександра Василівна зрозуміла, що з кожною хвилиною вона здружується з класом. Безслідно зникло хвилювання, вона легко знаходила потрібні слова. Міцніла в школярів довіра до неї, прірви між ними не було, і на серці ставало легко й ясно. І раптом згадалось, як ходила вона вчора над морем, примруживши очі. Звечоріло, і лілова смужка далеких.просторів повільно забарвлювалась пречудовим світлом заходу (За О. Донченком).
? Виписати слова з префіксами пре-, при-, прі-. Пояснити їх правопис.
? 3 префіксами пре-, при-, прі- записати по 2—3 нових слова
? До виділеного слова дібрати синоніми.
Коментар учителя. Префікс пре- вказує на вищу міру ознаки (його можна замінити прислівником дуже). У префіксі пре- пишеться буква є: претихий, «нерозумний, пречудово. Префікс при- найчастіше вносить у значення слова відтінок приєднання, приближения або неповноти дії чи ознаки. У префіксі при- пишеться буква и: прибудувати, приставляти, прикладати.
Ненаголошений голосний [є] у префіксах пре-, як і в коренях слів, вимовляється наближено до [и]. Ненаголошений голосний [и] у префіксі при- у вимові наближається до [є]. Щоб не помилитися у написанні префіксів пре- і при-, треба розрізняти їх за значенням.
Префікс прі- пишеться у словах прізвище, прізвисько, прірва.
IV. Виконання практичних завдань творчого характеру
Розподільний диктант
? Прослухати. Виписати під диктовку з ряду слів спочатку ті, що означають приєднання, наближення чи неповноту дії, потім ті, що вказують на збільшену ознаку.
Прибережний, привезений, предобрий, прихід, прекрасний, приземлення, пришити, презирство, прибитий, прихилитися, пр#скромний.
? Яку роль відіграє значення слова для правильного написання префіксів.
? Позмагайтеся: хто добере найбільше синонімів до виділених слів.
Редагування тексту
? Прочитати текст. Яка його основна думка? Дібрати заголовок.
Пр..цікаві мозаїки і фрески Софії Київської можна приєднати до тих,
що відповідають високим вимогам монументального мистецтва. їм пр.. таманні органічний зв'язок з архітектурою, в які неможливо пр..ховати чіткість й лаконізм художньої мови, глибоку емоційність образів, їх декоративність можна приєднати до найкращих традицій живописного оздоблення Софійського собору.
Величні розміри внутрішнього простору, строгі пропорції, розкішні мозаїки, фрески привертають вас своєю досконалістю і не можуть пр.. гасити нашої цікавості (З підручника).
? Списати. На місці крапок поставити букви є чи и у префіксах. Пояснити свій вибір.
Дослідження-реконструювання
? Замінити словосполучення словами з префіксами пре-, при-. Дуже глибокий, злегка закритий, не зовсім заглушений, дуже злий,
злегка покритий пилом, не зовсім закриті очі, не зовсім сів.
? У 3—4 словах визначити префікс, корінь і основу. Скласти з ними речення. До виділених слів дібрати синоніми.
Навчальне аудіювання
? Прослухати тест. Визначити тип мовлення. Аргументувати свою думку.
У кінці XIX століття найбільш заможні селяни і мешканці преміських зон будували багатокамерні житла з трьох-чотирьох кімнат. У сінях влаштовувалась комора, а кожна з кімнат переділялась на дві — чисту хату (велику хату, залу) й кухню.
Українська хата являла собою наземну одноповерхову споруду, за винятком прегірських районів Карпат, Буковини та Поділля, де під житлом, яке будували на крутих схилах, влаштовували цокольне приміщення для господарських потреб — погріб, пивницю (За Т. Косміною).
? Знайти у тексті помилки у вживанні префіксів. Виправити їх. Пояснити. Із цими словами скласти речення.
? З'ясувати вживання великої літери.
Моделювання нових слів
? Утворити від поданих слів за допомогою префікса пре- нові слова. Якого значення надає словам префікс?
Тихий, добрий, мирний, спокійний, міцно, голосно.
Конструювання зв'язного монологічного висловлювання
? За поданим заголовком і ключовими реченнями скласти оповідання. Використати слова з префіксами пре-, при-, прі-. Пояснити їх правопис.
НА РИБОЛОВЛІ Повіяло вже теплом. Вода раптом стала прибувати. Крига тріщала і стала насуватися одна на одну. Найзавзятіші рибалки не покидали свого місця. Двоє рибалок опинилися на крижині серед води. Уже стемніло. Допомога надійшла вчасно.
V. Систематизація й узагальнення знань
Подумати і дати відповіді:
1. Якого значення словам надають префікси пре-, при-?
2. Навести приклади слів з префіксами пре-, при-.
3. Назвати слова, які пишуться з префіксом прі-.
4. Для чого необхідні знання про вживання префіксів?
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
1. Скласти висловлювання у формі роздуму про вживання префіксів пре-, при-, прі-.
2. Дібрати 7—8 слів з префіксами пре-, при-, прі-. Визначити у словах основу і корінь. Скласти з дібраними словами речення.
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів