Тема : ЗМ  Твір – опис процесу  праці  за власними  спостереженнями в художньому стилі (письмово)                            &nbs
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-02-2014, 18:09
План конспект 7 клас
Урок №7
Тема: Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Мета:
• навчальна: поглибити знання учнів про дієслово як частину мови; сформувати вміння школярів відрізняти дієслово від інших частин мови; правильно визначати морфоло
Додав: Тамара
Коментарів: 0
Додано: 29-09-2013, 21:45
Тема: Вступ.  Мова – скарбниця духовності народу. Варіант №2 Мета: пояснити духотворчу роль мови, її значення у формуванні й удосконаленні  духовної сутності кожного мовця; виховувати патріотичні почуття, почуття національної гідності, повагу до рідної мови; розвивати логічне й образн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2013, 11:27
Контрольний диктант. Тематичне тестування (тема: Просте речення; головні й другорядні члени речення). Мета: з’ясувати рівень орфографічної й пунктуаційної грамотності учнів; рівень засвоєння   знань та сформованості вмінь і навичок стосовно теми "Просте речення; головні й другорядні чл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:37
Тема: Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами. Контрольне читання мовчки. Мета: дати поняття про порівняльний зворот; формувати вміння визначати порівняльні звороти в реченнях, правильно інтонувати речення з порівняльними зворотами, правильно розставляти розділові знаки 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:36
Тема: Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки. Контрольне аудіювання. Мета: дати поняття про прикладку як різновид означення, формувати вміння  розрізняти прикладку й означуване нею слово, правильно записувати  прикл
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:35
Тема: Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення (повторення). Види обставин за значенням. Мета:  повторити вивчене про другорядні члени речення; формувати вміння визначати в реченнях другорядні речення, зокрема узгоджені й неузгоджені означення, визначати види обставин за
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:33
Зв’язне мовлення. Контрольний докладний переказ розповідного тексту  з елементами опису зовнішності людини або  елементами роздуму Мета: з’ясувати рівень сформованості текстотворчих умінь, зокрема вміння письмово переказувати текст розповідного характеру, що вміщує  елементи опису
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:31
Тема: Тире між підметом і присудком. Мета: пояснити правила вживання тире на місці опущеного дієслова-зв’язки в іменному складеному присудку; формувати вміння правильно вживати тире в реченнях з іменним складеним присудком, обгрунтовувати його вживання відповідним правилом, формувати навич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:30
Тема: Простий і складений присудок (іменний і дієслівний). Мета: поглибити знання про способи вираження присудка; формувати вміння визначати в реченнях присудок, розрізняти простий і складений присудки; розрізняти  дієслівний складений та іменний складений присудки; виховувати повагу
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:29
Тема:  Підмет і присудок як головні члени речення. Способи вираження підмета. Мета: поглибити знання про головні члени речення; формувати вміння визначати в реченнях граматичну основу та спосіб вираження підмета;  виховувати повагу до влучного й образного слова, розвивати увагу, л
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:28
Усний твір-оповідання за поданим сюжетом Мета: формувати текстотворчі вміння, зокрема вміння створювати текст, що відповідає вимогам конкретного жанру; розвивати уяву, фантазію, логічне й образне мислення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:27
Тема: Порядок слів у реченні. Логічний наголос. Тематичне тестування (тема: Словосполучення і речення). Мета: пояснити відмінність між прямим і зворотним порядком слів у реченнях; формувати вміння впізнавати інверсовані речення та пояснювати роль інверсії; розвивати увагу, логічне й образне мис
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:26
Тема: Речення прості й складні (повторення), двоскладні й односкладні. Мета: повторити вивчене про поділ речень на прості й складні, двоскладні й односкладні; удосконалювати вміння визначати вид речення за будовою та за кількістю головних членів речення; розвивати логічне мислення, увагу.
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:25
Тема:  Речення. Види речень за метою висловлювання; окличні речення (повторення). Розділові знаки в кінці речень. Мета: повторити вивчене про речення; формувати вміння  визначати вид речення за метою висловлювання,  інтонацією та  будовою, правильно вживати розділові знак
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:23
Тема: Словосполучення. Будова і види словосполучень за способами вираження головного слова. Мета:  ознайомити з предметом вивчення синтаксису і пунктуації, поглибити знання про такі синтаксичні одиниці, як словосполучення і речення; формувати вміння визначати змістовий і граматичний зв’язо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:22
Тема:  Найскладніші орфограми. Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про найскладніші орфограми, удосконалювати вміння визначати орфограми в словах і обгрунтовувати вибір написання відповідними правилами; розвивати логічне мислення, удосконалювати орфографічну грамотність. Тип уроку
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:21
Тема:  Частини мови (самостійні, службові, вигук), їх значення та граматичні ознаки. Мета: систематизувати й узагальнити вивчене про самостійні й службові частини мови; удосконалювати вміння розрізняти частини мови, визначати їхні морфологічні ознаки й синтаксичну роль; розвивати логічне м
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 15-03-2013, 11:20
Меню
Архів матеріалів