План конспект Тема: Вступ. Мова – скарбниця духовності народу. Варіант №2
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-09-2013, 11:27

 

7 клас

Тема: Вступ.  Мова – скарбниця духовності народу.

Мета: пояснити духотворчу роль мови, її значення у формуванні й удосконаленні  духовної сутності кожного мовця; виховувати патріотичні почуття, почуття національної гідності, повагу до рідної мови; розвивати логічне й образне мислення, увагу, пам’ять, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник[1].

 

Зміст уроку

 

І. Організаційно-психологічний момент.

 

* Знайомство з новим підручником.

o       Читання передмови.

o       Ознайомлення з використаними в підручнику умовними позначеннями (знаками-символами).

 

ІІ. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

 

* Прочитати спроектовані на дошку речення. Пояснити лексичне значення слів душа, дух, духовний, духовність.

 

   Мова - це пісня душі, покладена на слова (Д.Білоус.) Слово – прихисток і душі, і духу.  (П.Мовчан.) «Мова — жива схованка людського духу»,— писав класик нашої літератури Панас Мирний. «Мова народу — це його дух, а дух народу — це його мова», — писав мовознавець і філософ Вільгельм фон Гумбольдт. (З підруч.)  Мова народу – відображення Батьківщини і її духовного життя. (К.Ушинський.)

 

Словник. Душа -  внутрішній психічний стан людини з її настроями, переживаннями та почуттями.  Дух -  свідомість, мислення; внутрішній стан, моральна сила людини (колективу).  Духовність – спрямованість свідогляду, в основу якого  покладено відстороненість від усього матеріального, приземлено-практичного;  специфічно людська  якість, недосяжна як для тварини, так і для машини. Пронизує всі форми людської свідомості: моральну, політичну, релігійну, художню тощо. У християнстві Д. пов’язана з внутрішньою чистотою, скромністю, порядністю.  Культура -  сукупність  матеріальних та духовних цінностей, а також способи їх створення, вміння  використовувати  для людського прогресу, передавати з покоління в покоління.

 

ІІІ. Повідомлення  теми  і  мети уроку.  Мотивація навчання.

 

ІV. Вивчення  нового матеріалу.

 

* Пояснення вчителя.

 

Ще в давнину люди зрозуміли, що мова є не лише засобом спілкування, вона олюднює, шліфує людську душу, формує світогляд, робить людину істотою духовною. Саме за допомогою слова в людські душі можна вкласти  знання й почуття, що навернуть до добра й справедливості, виплекають найкращі риси. (З підручника.)

 

*Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (с. 12).

Виконання вправи 2 (письмове), вправ 3, 4 (усне)

 

V. Виконання  вправ на закріплення.

 

*Записати речення, пояснити лексичне значення виділених словосполук. Визначити в словах орфограми, пояснити правопис слів.

 

Мова – це коштовний скарб, набутий віками нашим народом, його невичерпне духовне багатство (П. Панч). Народ цю мову  прикрашав, любив од роду і до роду. І в ній відбилася душа мого великого народу (М.Пироженко). Мова діє в усіх сферах духовного життя як творча сила (Л.Вайсгербер). Рідна мова... Великим і щедрим має бути народ, який володіє таким неоціненним багатством, такою невичерпною скарбницею духовності й культури. (За М.Красуцьким.) Тільки той народ може вважати себе здоровим, тільки той народ може впевнено дивитись у свою будущину, всі сфери діяльності якого перейняті його мовою і культурою (Д.Павличко).  

 

*  Попереджувальний диктант.

 І. О мово, щоб душа була живою, в устах нащадків будь повік жива (Н.Нікуліна). Мова – таки душа народу, ген культури, змістовний, сутнісний продукт, а не просто обгортка для думок і речей. (В.Радчук.) Не знехтуй мовою свого народу, в якій би шані інша не була! Потребу вдовольниш з водопроводу, та спраглу душу – тільки з джерела (А.Непокупний).

   ІІ. Мова - найважливіший засіб формування й утвердження духовності народу. Адже до Бога людина звертається не за допомогою, скажімо, танцю чи образотворчого мистецтва, а саме за допомогою мови. Добрі й злі помисли людина оформляє й усвідомлює в мові. Самовдосконалюється людина через мову. Мова - основна ознака і основний інструмент саморозвитку як людини, так і нації.(І.Ющук)

       ІІІ. Бережімо й любімо свою українську мову! Любімо її в усьому: у книжці, у пісні, у розмові. Ніколи не цураймося своєї рідної мови, де б то не було: чи в себе вдома, чи серед чужих! І не вільно ніде ховатися з рідною мовою, заступаючи її без потреби іншою. Рідна мова – то душа народу, і хто цурається її – той душі своєї цурається! (З журналу.)

* Диктант  із  коментуванням.

І. Рідна мова – то неоціненне духовне багатство. У рідному слові народ усвідомлює себе. Слово рідної мови – могутній засіб передачі від покоління до покоління історичного, культурного, побутового досвіду народу. Рідне слово – невичерпне і невмируще джерело, з якого дитина черпає уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє село й місто, про весь свій край. (За В. Сухомлинським.) Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання століть, мова – це ще й музика, мелодія, барви буття, сучасна художня, інтелектуальна і мистецька діяльність народу.  Олесь Гончар

ІІ.  Мова — оселя буття духу. В оселі мови живе людина (М.Гайдеґер).  Мова є відбиттям духу людського і засобом для перетворення матеріального світу на світ духовний (В. фон Гумбольдт). Нас кличе Україна-мати одвічну силу дарувати, свій дух передавать словам...(Д.Білоус.) . Багатовіковий досвід трудового люду, його творча снага, сила духу, біль і гнів, боротьба, страждання, мрії – все це зафіксовано в слові, в народній пісні, думі, прислів'ї повнозерному, народному афоризмі (О. Гончар).

ІІІ. Слово, як і злак хлібний, виростає з тієї землі, на якій живеш і в яку ляжеш (Першодрукар І.Федоров). Мова посідає одне з найвищих місць на шкалі національних цінностей (У.Вайнрайх).  Мова — така ж жива істота, як і народ, що її витворив, і коли він кине свою мову, то вже буде смерть його душі (Панас Мирний).  Народ, що не усвідомлює значення рідної мови для свого вищого духовного життя і сам її покидає й відрікається, здійснює над собою самовбивство (П.Шафарик). Ні мертва мова, ні мертва цивілізація ніколи не можуть схвилювати світ (Б.Шоу).

 

VІ. Підбиття підсумків уроку.

 

*Робота з підручником. Усне виконання вправ 5, 6.

 

* Пояснити слова поета:

І тільки Слово береже в основі безсмертя української душі (Б.Олійник.)

 

VІ. Домашнє завдання.   Вправа 7.[1] Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./ О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов; наук. Ред.. І.Вихованець. - К.: Зодіак-ЕКО, 2008.

 
скачати plan-konspekt-z-movi-pershy-uroki.doc [361,5 Kb] 
 
Схожі матеріали:
Меню
Архів матеріалів