Підсумкова контрольна робота з української мови 9 клас 1. Складним є речення: А) Верби, схилившись над тихим Дінцем, розчісують коси зелені. Б) На заході жевріло небо, а в степу вже заходила ніч. В) Липневий день мандрує пішки, казки нашіптує малечі. Г) Пішла дорога то маленькими сосновим
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-05-2014, 00:11
Тема:Двокрапка між частинами складного безсполучникового речення. Мета: Пояснити правила висловлювання двокрапки між частинами безсполучникового складного речення; формувати вміння визначати відповідну пунктограму та обґрунтувати вибір ви­словлювання розділового знака; удосконалювати орфографічн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-05-2014, 20:32
Урок №47. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком Мета: систематизувати й поглибити знання учнів про складне речення з різними видами зв’язку, смислові відношення між його частинами; вдосконалити вміння складати схеми речень, правильно інтонувати різні типи складних речен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 7-03-2014, 22:44
Урок №46. ЗМ№12. Доповідь на основі двох-трьох джерел на суспільну тему у публіцистичному стилі Мета: сформувати в учнів поняття про доповідь у публіцистичному стилі; ознайомити з її видами, алгоритмом роботи над складанням доповіді на морально-етичну і суспільні теми; розвити вміння склад
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 2-03-2014, 01:53
План конспект Підготовка до написання нарису про людину – представника певної професії.
Мета:систематизувати знання про публіцистичний стиль,ознайомити з жанром публіцистичного стилю – нарисом та його особливостями, розвивати вміння учнів аналізувати текст даного стилю, навички логічного мис
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2014, 21:23
План конспект на тему: Складні речення із сурядним і підрядним зв’язком. Розділові знаки у таких реченнях Мета: поглибити знання учнів про складне речення, ознайомити їх з особливостями складного речення з сурядним і підрядним зв'язком, формувати уміння і навички правильно визначати структуру
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 25-02-2014, 01:42
Урок №44
Урок-узагальнення теми «Складне речення»
Мета: узагальнити вивчений матеріал про складне речення, виявити недоліки у знаннях і зробити відповідну корекцію знань, умінь і навичок із синтаксису складного речення, поглиблювати інтерес до вивченого матеріалу; формувати культуру мовлен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 20-02-2014, 22:57
Урок № 43. Синонімія складних речень із сполучниками без сполучників і простих речень Мета: поглибити в учнів знання про безсполучникове складне речення, смисловими відношеннями між його частинами; розвити граматико-стилістичні вміння трансформувати прості речення і складні сполучникові в безсп
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 17-02-2014, 22:19
Урок № 42.
Інтонація безсполучникових складних речень
Мета: поглибити в учнів знання про безсполучникове складне речення, смислові відношення між його частинами; ознайомити з основними видами інтонації безсполучникових складних речень; розвити вміння правильно інтонувати ці синтаксичні кон
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 13-02-2014, 00:17
Урок №42. Тире у безсполучниковому складному реченні Мета: пояснити  правила вживання тире  між частинами складного безсполучникового речення, формувати  вміння визначати пунктограму  та обгрунтовувати  вибір розділового знака ; поглиблювати  навички роб
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-02-2014, 04:19
Урок № 41.
Тире в складному безсполучниковому реченні
Мета: пояснити правила вживання тире між частинами складного безсполучникового речення; формувати вміння визначати відповідну пунктограму ; вдосконалювати практичні навички конструювати й аналізувати речення цього типу, а також пун
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 6-02-2014, 17:46
Урок №40.
Двокрапка у безсполучниковому складному реченні
Мета:
• Удосконалювати в учнів загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати безсполучникові складні речення (БСР) зі смисловим відношенням причини, пояснення, доповнення тощо, пунктуаційні вміння й навички, пов’язані
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 6-02-2014, 16:07

Урок №39
Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні (тренувальні вправи)
Мета: удосконалювати в учнів загально-пізнавальні вміння правильно інтонувати безсполучникові складні речення з різними смисловими відношеннями, пунктуаційні вміння й навички, пов’язані з уживанням
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-02-2014, 04:40
Урок №37-38. ЗМ№10-11. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю із творчим завданням
Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-01-2014, 12:02
Урок №36.
Безсполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення.
Мета: поглибити в учнів знання про безсполучникове складне речення; ознайомити з основними ознаками, смисловими відношеннями між частинами безсполучникових складних речень; роз
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 28-01-2014, 12:40
Урок №35.
ЗМ №9. Діалог, складений відповідно до запропонованої теми, обговорення самостійно обраної ситуації, розігрування діалогу
Мета: Закріпити знання учнів про діалог, уживання розділових знаків у діалозі; удосконалювати мовленнєво-комунікативні вміння складати й розігрувати діало
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-01-2014, 19:28
Урок №34.
Складнопідрядні речення з кількома підрядними. Розділові знаки в такому реченні. Інтонація складнопідрядного речення. Синонімія речень. Тренувальні вправи
Мета: дати поняття про послідовну, однорідну й неоднорідну підрядність; формувати вміння й навички учнів розрізняти ці ре
Додав: maria
Коментарів: 0
Додано: 15-01-2014, 23:02
Урок №33.
ЗМ №8. Конспектування як різновид стислого переказу почутого
Мета: удосконалювати в учнів уміння використовувати конспектування як різновид стислого переказу почутого; поглиблювати знання школярів про види конспектів; розвивати вміння критично осмислювати почуте, виділяти в ньо
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-01-2014, 16:34
Меню
Архів матеріалів