Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

8 клас Осип Назарук. «Роксоляна». Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і врода Роксоляни   Мета уроку: допомогти учням розкрити в образі Роксоляни незалежну вдачу, щирість у стосунках з людьми, природний розум, вроду, розвивати вміння знаходити художні засоби, за
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 22:01
ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ ДЛЯ 8 КЛАСУ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 13:24
УРОК № 25 Тема. Українська гетьманська держава в системі міжнароднихвідносин. Мета:пояснювати, яким було місце Гетьманщини в міжнароднихвідносинах тогочасної Європи; визначати особливості зовнішньої політики Гетьманщини; характеризувати роз­виток відносин між Українською державою й Московією в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 12:58
УРОК № 24 Тема.Воєнно-політичні події 1652—1653 pp. Мета: визначати, завдяки чому українська армія здобула пере­моги в Батозькій битві таЖванецькій облозі; пояснювати, чому і як були здійснені молдавські походи Б. Хмельниць­кого; характеризувати внутрішньо- і зовнішньополітичне становище Ге
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:47
УРОК № 23 Тема. Воєнно-політичні події1650—1651 pp. Мета: розповідати про розгортання воєнних дій у 1651 p.; порів­нювати умови Зборівського та Білоцерківського дого­ворів; розвивати історичне мислення учнів, сприяти кри­тичному осмисленню минулого; виховувати у школярів громадянську свідоміст
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:46
УРОК № 22 Тема. Заснування Української козацької держави — Війська За­порозького. Мета: з'ясувати та характеризувати політичний та адміністра­тивно-територіальний устрій Гетьманщини; показувати на карті територію Гетьманщини за Зборівським договором, її полки та сусідні держави; пояснювати, я
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:44
УРОК № 21 Тема.Розгортання національно-визвольної боротьби в 1648—1649 pp. Мета:розповідати про перебіг битв на Жовтих Водах, під Корсу­нем, Пилявцями та визвольного походу українського вій­ська до Галичини; пояснювати, у чому полягала висунута Хмельницьким програма побудови Української козацько
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:39
УРОК № 20 Тема.Національно-визвольна війна українського народу сере­дини XVII ст. Мета: з'ясувати, якими були передумови Національно-ви­звольної війни; розповідати про Б. Хмельницького та його сподвижників, перші битви Національно-визвольної війни; характеризувати події початку війни; розвиват
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 10:36
УРОК № 19 Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в першій половині XVII ст.». Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минулого н
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:21
УРОК № 18 Тема.Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в першій половині XVII ст.». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учня­ми впродовж вивчення теми; розвивати вміння та навич­ки, які формувалися на попередніх уроках; продовжити формувати в учнів уміння с
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:15
УРОК № 17 Тема. Театр, музика, архітектура та образотворче мистецтво. Мета: скласти уявлення про розвиток культури; ознайомитиз основними пам'ятками і здобутками тієї доби; харак­теризувати розвиток театрального мистецтва на ук­раїнських землях; визначати основні риси, притаманні українському
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:13
УРОК № 16 Тема. Освіта, література, книговидання. Мета: скласти уявлення про розвиток культури; ознайомитиз основними пам'ятками і здобутками тієї доби; харак­теризувати розвиток шкільництва на українських земляху першій половині XVII ст.; розкривати особливості на­вчання в Києво-Могилянському
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:11
УРОК № 15 Тема. Козацькі рухи 20—30-х pp. XVII ст. Мета: визначати причини козацько-польських збройних конф­ліктів і повстань; розповідати про перебіг козацьких виступів проти польської влади; пояснювати, у чому ви­являвся національно-визвольний характер козацьких рухів; характеризувати резул
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:04
УРОК № 14 Тема. Боротьба українського козацтва з чужоземними загарб­никами. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Мета: пояснити, чому перші два десятиліття XVII ст. назива­ють «добою героїчних походів» українського козацтва; охарактеризувати діяльність гетьмана П. Конашеви- ча-Сагайдачного; виз
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 09:00
УРОК № 13  Тема: Церковне життя в першій половині XVII ст. Мета: скласти уявлення про вплив Берестейської унії на церков­не життя в Україні; характеризувати зміни, які відбулися в становищі православної церкви в 20—30-х pp. XVII ст.; пояснювати, як діяльність митрополита Петра Могил
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 08:58
УРОК № 12 Тема.Соціально-економічний розвиток українських земельу першій половині XVII ст. Мета: з'ясувати, як відбувалося зростання магнатського во­лодіння на українських землях; визначати основні наслід­ки розвитку фільваркового господарства; розповідати про розвиток українських міст; аналізув
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 31-03-2013, 08:54
УРОК № 11 Тема. Оцінювання навчальних досягнень учнів за темою «Ук­раїнські землі в XVI ст.». Мета: здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалю­вати набуті вміння й навички; виховати шанобливе став­лення до минулого нашої Батьківщини
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 22:15
УРОК № 10 Тема. Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі в XVI ст.». Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті уч­нями впродовж вивчення теми; розвивати вміння та на­вички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 30-03-2013, 21:54
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...