Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

УРОК 33.ПІДСУМКОВИЙ УРОК «ПРИЙДИ ДО СЕРЦЯ, УКРАЇНО!» Мета: узагальнити, закріпити знання, одержані учнями в процесі ви­вчення курсу «Вступ до історії України»; перевірити вміння застосувати здобуті знання, працювати з додатковою літературою, виступати перед аудиторією, працювати в групі, уважн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 17:04
урок 32. Україна сучасна Мета уроку: підбити підсумки розвитку України протягом останніх 15 років відповідно до віку та набутих знань учнів, розглянувши основні етапи державотворення; збагатити, поглибити й закріпити учнівські знан­ня з історії України; розвивати історичне й логічне мислення уч
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 17:03
УРОК 31.ПОВТОРЮВАЛЬНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК за темою «Україна у хіх-хх ст.» Мета: узагальнити й поглибити знання учнів з теми; вдосконалити вміння працювати з додатковою літературою; виховувати повагу до бор­ців за права людини, гордість за героїчне минуле свого народу. Обладнання: карта, портрет
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 17:01
УРОК 30. НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА Мета: познайомити учнів з основними подіями, пов'язаними із проголошенням незалежності України, першими кроками розбудови держави; формувати навички самостійної роботи з текстом підручника, роботи з історичними фактами; розвивати інтерес до вивчення історії своєї дер
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 17:00
УРОК 29.УКРАЇНА В 50-80-Х РР. ХХ СТ. Мета: дати уявлення про національний рух у 60-х роках ХХ ст., його характер, особливості; вдосконалювати навички роботи з текстом під­ручника, історичними джерелами, порівняння, розрізнення та оцінки іс­торичних фактів; продовжити формування умінь давати хара
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:58
УРОК 28. УКРАЇНА В ПОЛУМ'Ї ВІЙНИ Мета: познайомити учнів з подіями Великої Вітчизняної війни, по­літикою загарбників на окупованих українських територіях, діяльністю руху Опору на території України; вдосконалювати навички роботи з кар­тою, таблицею, формувати уміння аналізувати історичні докумен
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:56
УРОК 27.ВСТАНОВЛЕННЯ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ Мета: познайомити з подіями, що відбувалися в Україні у міжвоєн­ний період, звернувши особливу увагу на злочинний характер влади, яка організувала штучний голод і масову загибель мирного населення заради досягнення своїх цілей; познайомити з но
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:54
УРОК 26.УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ Мета: дати уявлення про перебіг подій Першої світової війни на укра­їнських землях, про основні події Української революції; продовжити формування навичок роботи з картою, текстом підручника, історичним джерелом, систематизації фактів; розвивати вміння п
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:51
УРОК 25. ЗРОСТАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РУХУ В УКРАЇНІ Мета: дати уявлення про стан українського національного руху в дру­гій половині ХІХ ст., діяльність громад, заходи російського уряду, спрямо­вані на придушення діяльності українських громадських організацій; формувати навички роботи з те
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 4-04-2013, 16:50
УРОК 24. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ Мета уроку: сформувати уявлення про національний рух в українських землях в першій половині ХІХ ст.; поглибити знання життя і творчості Т. Г. Шевченка, поглибити розуміння його ролі в історії нашого народу; вдосконалювати навички самостійної роботи з іст
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:52
УРОК 23.ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ТЕМОЮ «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА» Цілі: навчальна: ♦  аналізувати завдання, розуміти їх суть, давати відповідь відповідно до поставлених завдань (1); ♦  вчити учнів раціонально використовувати час на виконання завдань різного рівня склад
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:50
УРОК 22. ПОВТОРЮВАЛЬНО-УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК ЗА ТЕМОЮ «КОЗАЦЬКА УКРАЇНА» Цілі: навчальна: ♦  повторити та закріпити вивчене, набуті уміння й навички (1); ♦  узагальнити та систематизувати навчальний матеріал за темою (2); ♦  підготуватися до тематич
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:48
УРОК 21. КУЛЬТУРНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ Мета: познайомити учнів з історією гетьманської столиці, дати уяв­лення про діяльність Києво-Могилянського колегіуму; розвивати уміння працювати з картою, продовжити формування хронологічних навичок, застосовувати набуті знання, виступати перед аудиторією; в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:46
УРОК 20. ПРОЕКТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА КАРТИНОЮ І. Ю. РЄПІНА «ЗАПОРОЖЦІ ПИШУТЬ ЛИСТА ТУРЕЦЬКОМУ СУЛТАНУ» І етап Запуск проекту зазвичай починається на уроці, але згодом перетво­рюється на позакласний вид роботи. Мета проекту: учні мають дослідити картину І. Ю. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турець
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:44
УРОК 19. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА - ГЕТЬМАНЩИНА Мета: повторити й узагальнити знання учнів з теми «Українська ко­зацька держава — Гетьманщина»; підвищити пізнавальну активність учнів; розвивати вміння індивідуальної та групової роботи під час підго­товки до уроку і на уроці; виховувати інтерес до мину
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:42
урок 18. Визвольна війна українського народу (1648-1657 рр.) Мета уроку: показати перебіг основних подій Визвольної війни укра­їнського народу 1648—1657 рр.; розкрити роль Богдана Хмельницького, дати учням початкові уявлення про державотворчий процес; сприяти розвитку логічного та критичного ми
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:41
УРОК 17. КОЗАКИ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ТАТАРСЬКИХ ЗАВОЙОВНИКІВ Цілі: навчальна: ♦  закріпити вивчений на попередньому уроці матеріал (основні понят­тя, хронологія, історико-географічні назви, історичні діячі) (1); ♦  показати наслідки турецько-татарських набігів на ук
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:39
ТЕМА 3. КОЗАЦЬКА УКРАЇНА урок 16. Виникнення українського козацтва та Запорозької січі ВАРІАНТІ цілі: Навчальна: ♦  з'ясувати причини появи козацтва та Запорозької Січі (1); ♦  ознайомити учнів з козацтвом, звичаями козацького товариства (2); ♦  
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 3-04-2013, 08:34
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...