Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.


Урок №53. Робота над помилками, допущеними в контрольному диктан­ті та в контрольній роботі. Звуки мови й звуки мовлення. Голосні й приголосні звуки 
Мета: зробити аналіз контрольної роботи; познайомити учнів з такими розділами науки про мову, як фонетика, орфоепія, графіка,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 11-12-2014, 02:23
Урок № 10-11. Прислівник. Правопис вивчених прислівників Мета: узагальнити та систематизуватизнанняучнів про прислівник, формувати навички правильного написання вивчених раніше прислівників;розвивати логіку, мислення, уміння узагальнювати і систематизувати; уточнювати й збагачувати словниковий запа
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 19-09-2014, 23:56
Урок української мови. 6 клас
Тема. Художній етюд про природу. Підготовка до твору-опису природи за власними спостереженнями
Мета: формувати в учнів уміння складати твір-опис на основі особистих вражень; вчитися слухати й одночасно бачити, малювати в своїй уяві за допомогою слова певні
Додав: Анжелика
Коментарів: 0
Додано: 14-10-2013, 19:04
Словосполучення і речення
 6 клас
Тема. Словосполучення і речення.
Мета:повторити вивчене про словосполучення, його будову, змістовий і граматичний зв'язок між словами у словосполученні;про речення , його будову, види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням
Додав: ALLAMAZYRUK
Коментарів: 0
Додано: 24-09-2013, 01:05
Всі план конспекти з української мови у 6 класі   скачати  ykranska-mova-6-klas-plani-konspekti-yrokv.rar [1,48 Mb]  
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-03-2013, 19:35
Кількісні числів­ники (цілі, дробові, збірні) та порядкові.  Мета: поглибити знання учнів про числівник як час­тину мови, пояснити поділ числівників на групи; навчити знаходити числівники у тек­сті, відрізняти від інших частин мови, що ма­ють числове значення; виховувати в учнів кмітливість
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 23-03-2013, 19:22
Тема.    Розвиток зв'язного мовлення. Докладний письмовий переказ тексту з описом природи. Мета:   навчити учнів складати письмові перекази текстів розповідного характеру з елементами опису природи; розвивати писемне мовлення, логічне мислення, творчу уяву; збагачувати
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-03-2013, 21:58
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки. Тема. перевірити рівень сформованості мовних умінь та орфографічних навичок школярів, вміння читати в належному темпі, усвідомлювати основний зміст прочитаного; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу. текст диктанту 
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-03-2013, 21:54
Тема.   Розбір прикметника як частини мови. Узагальнення й систематизація вивченого про прикметник. Мета:  узагальнити й систематизувати знання учнів про прикметник як частину мови, дати зразок розбору прикметника; розвивати пам'ять, увагу, культуру усного й писемного мовлення; вих
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 22-03-2013, 21:53
Тема: Прикметники твердої і м’якої груп. Відмінювання прикметників. Мета: дати учням відомості про поділ прикметників на тверду та м’яку групи, формувати в них уміння визначати належність прикметників до певної групи, вміння відмінювати прикметники, знаходити орфограму "буква и, і, ї у від
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:33
Аналіз контрольного диктанту. Контрольне аудіювання. Мета: з»ясувати рівень сформованості  комунікативних умінь, зокрема  вміння слухати-розуміти; проаналізувати допущені учнями в диктанті типові помилки,  удосконалювати вміння  застосовувати теоретичні знання на практиці,
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:31
Контрольний диктант. Контрольне читання мовчки Мета: перевірити рівень засвоєння знань, набуття вмінь та навичок з теми "Прикметник”; формувати вміння й навички використовувати здобуті теоретичні знання на практиці; розвивати логічне мислення, орфографічну і пунктуаційну грамотність. Тип урок
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:30
Тема: Прикметник (узагальнення). Тематичне тестування. Мета: узагальнити та систематизувати вивчене про прикметник як частину мови, з»ясувати рівень засвоєння теми «Прикметник»; розвивати логічне мислення, увагу, удосконалювати навички самостійної роботи. Тип уроку: комбінований урок (узагальн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:28
Тема: Ступені порівняння прикметників. Утворення вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників. Мета: дати відомості про ступені порівняння прикметників та їх творення, формувати вміння їх розпізнавати, розрізняти, утворювати,  правильно і доречно вживати в мовленні; розвивати увагу
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:27
Тема: Повні і короткі форми прикметників. Мета: дати відомості про повні та короткі форми прикметників, особливості їхнього вживання, формувати вміння їх розрізняти та правильно й доречно використовувати в мовленні; розвивати образне мислення, удосконалювати культуру усного та писемного мовленн
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:09
Тема: Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Якісні, відносні та присвійні прикметники. Мета: поглибити знання  про прикметник як частину мови, формувати вміння визначати рід, число та відмінок прикметників, дати відомості про поділ прикметникі на групи за з
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:06
Зв’язне мовлення. Письмовий переказ художнього тексту  розповідного характеру з елементами опису природи Мета: на основі здобутих текстологічних знань формувати відповідні текстотворчі вміння; удосконалювати культуру писемного мовлення; сприяти збагаченню та уточненню словникового запасу шк
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:04
Тема: Правопис іменників. Тематичне тестування. Мета: систематизувати й узагальнити знання про правопис іменників, удосконалювати вміння визначати в іменниках орфограми «Нез іменниками», «Букви е, є, и в суфіксах –ичк-, -ечк- (-єчк-), -енн- (-єнн-), -ив-, -ев-»;  визначити рівень знань і в
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-03-2013, 13:03
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...