Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування на 2015-2016 навчальний рік Українська мова. 10 клас (академічний рівень)
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 1-09-2015, 11:03

Календарне планування на 2015-2016 навчальний рік

Українська мова. 10 клас

(академічний рівень)

 

Українська мова. 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський профілі); філологічний напрям (профіль– іноземна філологія); художньо-естетичний напрям. Академічний рівень / укладачі: Г.Т. Шелехова, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. – К.: Грамота, 2011.


Зміст уроку

Дата

Прим.

1 Д

Вступ. Мовлення як предмет стилістики й культури мовлення. Стилістика та її підрозділи: стилістика мови й стилістика мовлення (функціональна), їх відмінності.

 

 

2

Вступ. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне (норми літературної мови) і комунікативно доцільне (змістовність, логічність, багатство, точність, виразність, доречність). Синоніміка й варіативність як базові поняття стилістики і культури мовлення. Стилістична норма й стилістична помилка.

 

 

 

Стилістика мови. Культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (8г.+6г.РМ)

 

 

3

Загальна характеристика звукового складу української мови. Стилістична роль звуковідтворення в художніх текстах.

 

 

4

Розвиток мовлення №1. Види мовленнєвої діяльності. Різновиди аудіювання й читання.

 

 

5

Розвиток мовлення №2. Створення діалогів відповідно до запропонованої ситуації.

 

 

6

Норми вимови. Вимова голосних і приголосних звуків.

 

 

7

Розвиток мовлення №3. Усний докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням.

 

 

8

Розвиток мовлення №4. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю.

 

 

9

Милозвучність української мови – характерна ознака всіх її стилів. Вимова приголосних звуків.

 

 

10

Орфоепічні норми – правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу у словах.

 

 

11

Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису м’якого знака.

 

 

12

Розвиток мовлення №5. Виступ на зборах, семінарах (заздалегідь не підготовлений).

 

 

13

Контрольна робота. Письмовий переказ тексту публіцистичного стилю.

 

 

14

Розвиток мовлення № 6. Складання діалогів на самостійно обрану тему.

 

 

15

Позначення на письмі голосних і приголосних звуків. Складні випадки правопису апострофа.

 

 

16

Контрольна робота №1 з мовної теми «Стилістика мови. Культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики» (тести відкритого і закритого типу). Створення діалогів відповідно до запропонованої ситуації.

 

 

УП

Стилістика мови. Культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики (11г.+5г.РМ)

 

 

17

Складні випадки правопису великої букви.

 

 

18

Розвиток мовлення №7. Підготовлений виступ на зборах, семінарах.

 

 

19

Правопис слів з ненаголошеними голосними.

 

 

20

Розвиток мовлення № 8. Підготовка та написання контрольного твору в публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

 

 

21

Контрольна робота. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

 

 

22

Правопис слів з подвоєнням і подовженням приголосних.

 

 

23

Правопис слів із спрощенням у групах приголосних.

 

 

24

Складні випадки чергування голосних і приголосних звуків.

 

 

25

Правопис слів іншомовного походження.

 

 

26

Контрольна робота. Диктант.

 

 

27

Розвиток мовлення № 9. Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух.

 

 

28

Розвиток мовлення № 10. Конспект прочитаного (художній текст).

 

 

29-30

Тренувальні вправи у написанні складних орфографічних випадків. Виконання тестових завдань.

 

 

31

Контрольна робота № 2 з мовної теми «Стилістика мови. Культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики» (тести відкритого і закритого типу). Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю.

 

 

32

Розвиток мовлення № 11. Конспект прочитаного (публіцистична стаття).

 

 

 

Стилістичні засоби лексикології і фразеології (16г.+5г.РМ)

 

 

33

Слово та його лексичне значення.

 

 

34

Стилістично нейтральна лексика. Емоційно й експресивно забарвлені засоби, що надають мовленню стильового відтінку.

 

 

35

Специфічно побутова лексика. Просторічні слова.

 

 

36

Професійно-виробнича, наукова та ділова лексика.

 

 

37

Розвиток мовлення № 12. Конспект прочитаного (науково-популярна стаття).

 

 

38

Діалектні слова, сфера їх вживання та стилістичні особливості. Застарілі слова, сфера їх вживання та стилістичні особливості.

 

 

39

Запозичені слова, стилістичні особливості. Неологізми, стилістичні особливості.

 

 

40-41

Розвиток мовлення № 13-14. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням (висловлення власного ставлення до подій).

 

 

42

Лексико-семантичні синоніми та їх види (контекстуальні синоніми, перифрази; переносне значення слів).

 

 

43-44

Контрольна робота. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

 

 

45

Розвиток мовлення № 15. Тематичні виписки, план (складний).

 

 

46

Лексико-семантичні синоніми та їх види (тропи).

 

 

47

Лексико-семантичні синоніми та їх види. Робота з текстами.

 

 

48

Розвиток мовлення № 16. Тези.

 

 

49

Антоніми. Пароніми. Правильне використання в мовленні паронімів.

 

 

50

Основні групи фразеологізмів.

 

 

51

Багатозначність фразеологізмів.

 

 

52

Синонімія та антонімія фразеологізмів.

 

 

53

Контрольна робота № 3 з мовної теми «Стилістичні засоби лексикології і фразеології» (тести відкритого і закритого типу).

 

 

УТВ

Словотворчі засоби стилістики (8г.+9г.РМ)

 

 

54

Стилістичне забарвлення значущих частин слова: префіксів та суфіксів.

 

 

55

Розвиток мовлення № 17. Виступ проблемного характеру на літературну тему.

 

 

56

Словотворчі норми – правильне творення слів.

 

 

57

Розвиток мовлення № 18. Бібліографія. Анотація.

 

 

58

Стилістичне використання засобів словотвору.

 

 

59

Стилістична синоніміка морфем.

 

 

60

Розвиток мовлення № 19. Ділові папери. Звіт про виконану роботу

 

 

61

Основні орфограми в коренях.

 

 

62-63

Розвиток мовлення № 20-21. Підготовка та написання твору-відгуку про твір мистецтва.

 

 

64

Основні орфограми в префіксах.

 

 

65-66

Розвиток мовлення № 22-23. Стаття в газету на морально-етичну тему.

 

 

67

Контрольний робота. Диктант.

 

 

68-69

Розвиток мовлення № 24-25. Ділові папери. Субсидія. Ваучер. Приватизаційний сертифікат Ділові папери. Фінансова ідентифікаційна картка, ідентифікаційний код.

 

 

70

Контрольна робота № 4 з мовної теми «Словотворчі засоби стилістики» (тести відкритого і закритого типу). Контрольне аудіювання.

 

 
Скачати або завантажити ukrmova_10klas_akadem.doc [99 Kb]
Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...