Шановні відвідувачі сайту!!!

На даному сайті розміщені план-конспекти уроків, короткий та повний обсяг творів із шкільної програми, біографії та портрети письменнників, матеріали для підготовки до ЗНО, багато теоретичного матеріалу з української мови і літератури, літературні ігри, матеріали для проведення гурткової роботи, календарне планування на всі предмети, презентації для уроків, дуже багато творів за шкільною програмою та багато іншого цікавого матеріалу. Маєте пропозиції та побажання пишіть адміністратору, всі вони будуть обов'язково враховані!!!

P.S. Вибачте за рекламу на сайті. Це необхідність для подальшого сталого розвитку даного ресурсу.

Календарне планування уроків української мови 6 клас навчанням російською мовою
Додав: admin
Коментарів: 0
Додано: 16-09-2015, 23:48

Календарне планування уроків української мови 6 клас 

Українська мова навчанням російською мовою

№ уроку

Дата прове-дення

Тема уроку

Навчальні матеріали (сторінки)

Примітки

Вступ 1год

1.

 

Багатство і краса української мови

5-8

 

2.

 

РЗМ 1. Загальне уявлення про ситуацію спілкування

214

Повторення вивченого 3год

3.

 

Словосполучення і речення.

7

 

4.

 

РЗМ 2. Види мовленнєвої діяльності. Навчальне аудіювання. Діалогічне мовлення.

215

5.

 

Просте і складне речення, розділові знаки при них.

9

 

6.

 

Орфограми в коренях, префіксах, суфіксах та на межі значущих частин слова.

12

 

7.

 

РЗМ 3. Повторення вивченого про стилі мовлення. Офіційно-діловий стиль. Ділові папери. Правила поведінки. Оголошення

222-225

Морфологія та орфографія. Елементи стилістики

Іменник 21 год

8.

 

Іменник як частина мови

16

 

9.

 

Власні і загальні назви. Велика буква і лапки у власних назвах.(істоти\неістоти озн)

19

 

10.

 

Рід іменників. Ім. спільного роду. Рід окремих ім. в укр. та рос.мовах.

22

 

11.

 

РЗМ 4 Повторення вивченого про текст, його будову. Складний план тексту. «Відоме» і «нове» у тексті.

217

 

12.

 

Число іменників. Ім., що мають форму тільки однини і тільки множини.

25

13.

 

Відмінки іменників. Кличний відмінок.

28

 

14.

 

Типи відмін іменників

30

 

15.

 

Контрольна робота №1 Іменник.1

 

 

16.

 

РЗМ 5 Опис приміщення. Усний докладний переказ тексту з елементами опису приміщення.

227

 

17.

 

Відмінювання іменників 1 відміни

34

18.

 

Відмінювання іменників другої відміни

37

 

19.

 

Закінчення імен. чол. роду в Р.В. однини

41

 

20.

 

Тренувальні вправи

42

 

21.

 

Тренувальні вправи.

42

 

22.

 

РЗМ 6 Читання мовчки

220

23.

 

Відмінювання іменників III відміни

43

 

24.

 

Відмінювання іменників IV відміни

45

 

25.

 

Відмінювання іменників, що мають форму тільки множини

46

 

26.

 

Незмінювані іменники

48

 

27.

 

РЗМ 7 Усний опис приміщення на основі особистих вражень

229-230

28.

 

РЗМ 8. Письмовий твір-опис приміщення.

229-230

 

29.

 

Способи творення іменників

50

 

30.

 

Не з іменниками

 

53

 

31.

 

Букви е, и, і в суфіксах -ечок-, -ечк-, -ичк-, -инн(я), -іння, -ив(о), -ев(о)

55

 

32.

 

Написання і відмінювання імен по батькові та прізвищ

57

33.

 

РЗМ 9 Аналіз творчих робіт (опис-приміщення)

34.

 

Контрольна робота №2 імен.2 (диктант або тестування)

62-63

 

Прикметник 14 год

35.

 

Прикметник як частина мови

66

 

36.

 

Якісні, відносні та присвійні прикметники.

69

 

37.

 

Ступені порівняння якісних прикметників

72

 

38.

 

Тренувальні вправи

73

 

39.

 

РЗМ.10 Усний переказ тексту-розповіді з елементами опису природи (усно)

235

40.

 

РЗМ.11 Письмовий переказ з елементами опису природи

237

41.

 

Повні й короткі форми прикметників

76

 

42.

 

Відмінювання прикметників

79

 

43.

 

Способи творення прикметників

83

 

44.

 

РЗМ 12 Усне оповідання за картиною.

231

45.

 

Контрольна робота№3. Тести

 

 

46.

 

Написання найуживаніших суфіксів прикметників

88

 

47.

 

Букви -н- і -нн- у прикметниках. Не з прикметниками

85-91

 

48.

 

Тренувальні вправи

91

 

49.

 

РЗМ 13 Твір-опис природи на основі особистих вражень(письмово)

238

50.

 

РЗМ 14. Твір-опис природи

238

51.

 

Написання складних прикметників разом і через дефіс

94

 

52.

 

Написання прізвищ прикметникової форми

97

 

53.

 

Контрольна робота №4(диктант або тестування)

 

 

Числівник 16 год

54.

 

Числівник як частина мови. Розряди числівників за значенням

104

 

55.

 

Розряди кількісних числівників

108

56.

 

Числівники прості, складні і складені.

57.

 

Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа.

111

 

58.

 

Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках.

112

 

59.

 

Тренувальні вправи

113

 

60.

 

РЗМ 15. Переклад тексту

232

61.

 

Відмінювання дробових числівників

115

 

62.

 

Тренувальні вправи

115

 

63.

 

Відмінювання збірних числівників

115

 

64.

 

Відмінювання неозначено-кількісних числівників

 

 

65.

 

Тренувальні вправи

 

 

66.

 

Відмінювання та написання порядкових числівників

117

67.

 

Написання складених числівників зі –сотий,-тисячний,-мільйонний, -мільярдний.

118

68.

 

Уживання кількісних числівників з іменниками

122

 

69.

 

Контрольна робота (диктант або тестування) №5

125

 

70.

 

Аналіз контрольної роботи

125

71.

 

РЗМ 16. Переказ тексту-розповіді з елементами роздуму (усно)

244

72.

 

Займенник. Розряди займенників за значенням.

132

 

73.

 

Особові і зворотний займенники, їх відмінювання.

135

 

74.

 

Питальні і відносні займенники.

139

 

75.

 

РЗМ 17 Твір-оповідання за поданим сюжетом (усно)

76.

 

Заперечні і неозначені займенники, їх відмінювання і написання

142

 

77.

 

Тренувальні вправи

144

 

78.

 

Присвійні займенники

146

 

79.

 

Вказівні і означальні займенники

150

 

80.

 

РЗМ 18. Контрольний переказ з елементами роздуму

81.

 

РЗМ 19. Контрольний переказ

82.

 

Трен. вправи. Розбір займенника як частини мови

155

 

83.

 

Контрольна робота №6 (диктант або тестування)

 

 

84.

 

Аналіз контрольної роботи

155

 

Дієслово 25 год

85.

1

Дієслово як частина мови. Форми дієслова.

160

 

86.

2

Неозначена форма дієслова

163

 

87.

3

Особові форми дієслова.

165

 

88.

4

Не з дієсловами

167

 

89.

20

РЗМ 20 Твір-оповідання за картиною

238

90.

21

РЗМ 21. Аналіз творчих робіт

91.

5

Види дієслів

170

 

92.

6

Перехідні і неперехідні дієслова

173

 

93.

7

Тренувальні вправи

175

 

94.

22

РЗМ 22. Твір-роздум про вчинки людей (усний)

243

95.

8

Контрольна робота №7

96.

9

Часи дієслова.

176

 

97.

10

Минулий час. –ться, -шся в кінці дієслів.

181

 

98.

11

Теперішній час.

179

 

99.

12

Майбутній час.

184

 

100.

13

Дієслова першої і другої дієвідміни

187

 

101.

14

Тренувальні вправи

188

 

102.

15

Способи дієслова. Дійсний і умовний спосіб

190

 

103.

16

Наказовий способи дієслова. Ь у дієсловах наказового способу.

193

 

104.

23

РЗМ 23. Допис у газету інформаційного характеру

241

105.

17

Безособові дієслова

198

 

106.

18

Способи творення дієслів

201

 

107.

19

Тренувальні вправи

 

 

108.

20

Розбір дієслова як частини мови

203

 

 

109.

21

Контрольна робота№8 (диктант або тестування)

 

 

 

110.

22

Аналіз контрольної роботи

 

 

 

111.

24

РЗМ 24. Контроль мовленнєвих навичок (аудіювання, читання мовчки)

234

Повторення 3 год

112.

1

Повторення вивченого про іменник, прикметник.Орфографія.

 

 

 

113.

2

Повторення вивченого про числівник, займенник.

 

 

 

114.

3

Повторення вивченого про дієслово

 

 

 

115.

25

РЗМ 25. Складання діалогів

 

 

 

116.

4

Підсумки за рік

117.

 

Резерв 4 год

 

 

 

118.

 

 

 

 

 

119.

 

 

 

 

 

120.

 

 

 

 

 

 

 

Інформація
Відвідувачі, Ви також можете залишити коментар до даного матеріалу
 Залишити коментар
Схожі матеріали:
Меню
Авторизація
Архів матеріалів
Популярні матеріали
Яндекс.Метрика

загрузка...